Werkwijze


  • Kennismakingsgesprek
Als je interesse hebt om te onderzoeken of ik iets voor je zou kunnen betekenen, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
In dat uur leren we elkaar beter kennen, vertel jij wat je op je hart hebt en waar je behoeften liggen. Ik vertel je wat ik te bieden heb en wat we samen zouden kunnen bereiken. Vervolgens neem jij het besluit al dan niet het traject met mij aan te gaan.

  • Traject: Coach en lichaamsgerichte therapeut
Door mijn brede achtergrond in opleidingen, cursussen en werkervaring heb ik veel methodieken tot mijn beschikking om tijdens het traject in te zetten. Van goede gesprekstechnieken tot ontspanningsoefeningen, lichaamsgerichte oefeningen, loopbaangerichte opdrachten, voice dialogue, EMDR, familieopstellingen, geleide meditaties etc.

  • Traject: Maatschappelijk werk
Het werk als maatschappelijk werker ligt iets anders dan het werk als coach en therapeut, omdat dit een officieel geregistreerde beroepsgroep is met regels en codes. Deze codes hanteer ik echter bij al het werk dat ik doe.
Als Maatschappelijk werker ben ik lid van de Nederlandse vereniging voor maatschappelijk werkers (NVMW). Meerwaarde van het lidmaatschap is dat professionals door o.a. cliŽnten, opdrachtgevers en werkgevers aan te spreken zijn op hun beroepsmatig handelen. Hierdoor erkent en ontwikkelt de NVMW de kwaliteit van de leden. Bij twijfel over de professionaliteit kan een klacht bij de NVMW worden ingediend en buicht een tuchtcommissie zich over het geschil.

  • Beroepscode
De codes schrijven voor hoe te werken. De centrale waarde in de beroepscode luidt: De maatschappelijk werker bevordert het tot zijn recht komen van de cliŽnt in wisselwerking met zijn omgeving. De maatschappelijk werker draagt actief bij aan een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid van de cliŽnt.
Het beroepsgeheim is hierbij ook belangrijk: alles wat besproken wordt blijft geheim, tenzij de wet anders voorschrijft.
De exacte codes zijn te lezen op de web-site van de NVMW (Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers).

Coaching Woerden voor Loopbaan en Leven
Maatschappelijk werker, Coach en Lichaamsgericht therapeut
Telefoon  06-28433455

Anja Gerritsen
OP DEZE PAGINA
Werkwijze
  • Kennismaking
  • Coach en therapie
  • Maatschappelijk werk
  • Beroepscode