Coaching Woerden voor Loopbaan en Leven
Maatschappelijk werker, Coach en Lichaamsgericht therapeut
Telefoon  06-28433455

Anja Gerritsen
Mijn aanbod: Lichaamsgerichte therapie

Naast coach en maatschappelijk werker ben ik lichaamsgericht therapeut geworden in een opleiding van 4 jaar. Soms is praten niet voldoende om stappen te zetten en is er meer nodig.

Lichaamswerk (bio-energetica, ademwerk, voice dialogue) leert te voelen wat het lichaam aangeeft. In onze maatschappij staat de ratio, het denken centraal. Onze ouders hebben ons vaak niet geleerd hoe we goed met emoties om kunnen gaan. We moesten onze woede leren inhouden, ophouden met huilen, en pijn ging wel weer over. Hierdoor leerden we onze gevoelens te negeren, we zijn het contact met ons lichaam, met het voelen teveel kwijt geraakt. Hierdoor kunnen mensen in het uiterste geval burn-out of depressief raken. Het lichaam heeft al vele signalen afgegeven dat het overbelast is, dat gevoelens vragen geuit te worden, maar we negeren dit te lang. De signalen van het lichaam weer gaan herkennen is essentieel bij het beter worden. 
Gevoelens zijn niet goed of slecht, ze zijn er en hebben aandacht nodig. Ze moeten toegelaten worden. Dat geeft energie en maakt weer dat we voelen dat we leven. Ze zijn een uiting van wie we werkelijk zijn, van onze intuÔtie, van onze "ziel". Het eerlijk worden naar onszelf is moeilijker dan we denken. We houden onszelf graag voor de gek. Het gaan luisteren naar de signalen van je lichaam vereist dat we bereid zijn om eerlijk te zijn. Het lichaam liegt niet en wat gevoeld wordt is waar.
Het ernaar luisteren heeft consequenties, die als je die ook neemt, je leiden naar wat jij te doen hebt in deze wereld. Naar wat jouw weg is. Het leert je je grenzen te voelen en vervolgens te stellen, op te komen voor jezelf, liefde te voelen, keuzes te maken. Dat is niet makkelijk. Mensen om je heen zijn het bijvoorbeeld niet gewend dat je zegt waar het op staat, dat je kiest voor jezelf. Dat kan weer andere gevoelens en angsten bij je teweeg brengen: "Vinden mijn collega's me nog aardig, houdt mijn partner nog steeds van mij, als ik voor mezelf op kom, als ik meer voor mezelf kies?". Bio-Energetica en ademen zijn goede methoden om weer contact te krijgen met je lichaam. Je gaat weer voelen dat je bestaat. Lichaamswerk leert je je hoofd tot rust te brengen, en je te laten luisteren naar je hart.